BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO MÁT (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)
NHIỆT ĐỘ 0 ĐẾN +10 ĐỘ C

GHI CHÚ:

– Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số và Công lắp đặt.

– Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH – TRỮ ĐÔNG (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)
NHIỆT ĐỘ TỪ – 5 ĐẾN – 22 ĐỘ C

GHI CHÚ:

‘- Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số và Công lắp đặt.

‘- Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH – CẤP ĐÔNG (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)
NHIỆT ĐỘ TỪ – 25 ĐẾN – 50 ĐỘ C

GHI CHÚ:

– Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số và Công lắp đặt.

– Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.